Gallring Stava, info 8 aug

Föreningen har kontrakterat skogsentreprenör för gallring av föreningens fastigheter Stava 4:176, 177 och 192. I detta uppdrag ligger en överenskommelse att så gott som alla skogs- och grönområden skall gallras på tätt växande träd i huvudsak gammal gran. Grovt ris (utom på 2 områden) ska köras ut för att flisas. Gallringens huvudsyfte är inte ekonomisk utan att få en finare skog där ungträd får en chans att ta fart. Visserligen kan det på vissa områden bli så att lövsly tar överhand men då får vi avgöra om vi vill hålla efter detta så det inte växer igen. På vissa områden sker gallringen endast av de träd som föreningen markerat vilket är fallet i bl.a. lekparken och utefter våra vägar där det växer på och intill vägområdet. Gallringen utförs enligt det årsmötesbeslut som togs 2019.

På flera medlemsfastigheter (tomtmark) kommer det också att gallras av föreningen efter begäran och medgivande, under förutsättning att det inte medför någon merkostnad för föreningen. I annat fall får medlem kontraktera entreprenören på egen hand. Föreningen har markerat alla berörda gränser mot tomtmark och annan fastighet med röd/gula band. Är det någon medlem som har observerat att gränsmarkeringen är fel, vänligen kontakta styrelsen omgående. Trots GPS m.m. kan det lätt bli fel bland alla de km gräns som är markerade.

Efter kontakt med entreprenören i veckan kommer gallringen inte påbörjas förrän tidigast kring månadsskiftet aug/sep. Föreningen kommer framöver informera endast på hemsidan om exakt när och hur gallringen kommer utföras och vilka avstängningar mm som kommer bli följden av detta omfattande arbete.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *