Gallring Stava, 6 sep

Föreningen har haft möte med skogsentreprenören som skulle ha påbörjat arbetet nu i september. Men då sågverken har fulla lager efter stormvirket i Roslagen och att värmeverken inte tar emot förrän månadsskiftet pga värmen, kan gallringen inte påbörjas förrän i mitten av oktober. Nackdelen är att det då kan på vissa ställen vara lite vattensjukt men detta får beaktas av entreprenören. Man kan inte avverka nu och lägga timmer på hög då risken att det förstörs när det är så pass varmt är överhängande, men lägga på hög i oktober är oftast möjligt. Ny avstämning om arbetets påbörjande sker i slutet av september.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *