Gallring Stava 15 april

Idag, onsdag,  har även skotaren avslutat sitt uppdrag att köra ut timmer och ris till upplagen. Transport av timmer till sågverken pågår och alla rishögar kommer preliminärt att flisas under nästa vecka. Därefter kommer åtgärder för barmarksunderhåll vidtas.

När skogsentreprenörerna återupptog arbetet i slutet av mars konstaterade de att enstaka träd utmed vissa vägavsnitt på föreningens mark inte kunde gallras utan vidare. Likaså träd på tomterna i östra delen av Stava, vilket berodde på att det var trängre utrymme i den östra delen av Stava pga av mindre tomter, många luftledningar, närheten till hus mm. De uppgifter föreningen erhöll i höstas av entreprenörerna om möjligheten att ta ner träd på tomtmark kunde inte genomföras utan merkostnad för föreningen som det planerades. Istället ska berörda fastighetsägare ha fått en kontakt från huggaren med prisförslag på gallring på enskild tomt. Några tomtägare i den västra delen har fått faktura för merkostnaden av  gallringen på enskild tomt.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *