Tjällossningen

Vid vägsyn i dag kan vi konstatera att årets hastiga och kraftiga temperaturväxling har påverkat en hastig tjällossning som gjort våra vägar extremt dåliga. Det blir inte bättre av att Stavavägen används som smitväg vid köbildning på 276an av en mängd utomstående. En avstängning av Stavavägen är möjlig men har inte övervägts.

Det är hyvling av vägarna som måste ske så fort som möjligt , men det är fortfarande tjäle i vägkroppen nertill och vägbanan måste torka upp innan åtgärden kan sättas in.  Det är dock beställt en “potthåls lagning”, som en nödlösning, på de värst utsatta ställena och denna åtgärd håller bättre om vi alla håller minsta möjliga hastighet. Det kommer inte ges några nya tillstånd till tung trafik i området innan hyvling skett vilket beräknas kunna ske först om några veckor, beroende på vädret och upptorkningen av vägarna.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *