Synpunkter vägunderhållet

Med anledning av vissa skrivelse på sociala medier om samfällighetens styrelse, dess ordförande och hur vägarna sköts, vill styrelsen informera om följande fakta i ärendet.

En medlem har upprepade gånger med sin egen maskin utfört vägskrapning av Poppelvägen fram till sin infart. Föreningen har för flera år sedan påtalat att detta får ske först efter klartecken från föreningen. När detta återigen har upprepats har föreningen skriftligen meddelat berörd medlem detta. Föreningen ser positivt på att det finns ideella krafter som vill bidra till föreningens skötsel men det måste ske efter att föreningen godkänt åtgärden.

Styrelsen uppfattar nog att medlemmen möjligen agerar på detta sätt efter det att han blev uppsagd från sitt entreprenadavtal om vinterunderhåll. Detta gjorde föreningen efter att många oberoende medlemmar 2 år i rad  klagade på bristande hänsynstagande under sitt framförande av uppdraget, framförallt plogning när man mötte gående med barnvagnar, hundar m.m. Det blev inte bättre när det trots påpekande plogades utanför vägbanan med följd att flera fordon sjönk ner i diket när man körde i kanten på den plogande delen som inte var vägbana. Föreningen sade upp avtalet 2010.

Årets tjällossning har varit väldigt sen, och den sker aldrig samtidigt på våra vägar. När detta väl skedde hade vi förberett en entreprenör med riktig väghyvel och kompetens att hyvla grusvägar, som kom inom 3-4 dagars avrop. Om tjällossningen på den berörda vägsträckan på Poppelvägen sker innan andra vägavsnitt, exempelvis Hagtornsvägen, så kan vi inte hyvla bara delar av området. Det är inte praktiskt eller ekonomiskt försvarbart. Vi måste avvakta tills tjälen i alla vägar släppt och torkat upp något för att kunna hyvla. Detta är inget speciellt för våra vägar utan gäller för alla grusvägar oavsett väghållare, och är en allmän hantering av yrkesfolk inom branschen.

I en samfällighetsförening, som vilken förening som helst, utser årsmötet en styrelse som är firmatecknare och ansvarig för föreningens handhavande mellan årsmötena. Anser föreningens medlemmar att skötseln av föreningen är undermålig så ska man välja en helt ny styrelse och då blir det den styrelsen som ansvarar för föreningens åtagande. Ingen styrelse kan som vi ser det tillåta att enskilda medlemmar tar vissa saker i egna händer utan den av årsmötet valda styrelsens medgivande.

Är det något som är oklart är ni välkomna att kontakta undertecknad ordförande på stavaforeningen@telia.com  eller 070-344 84 27

På uppdrag av styrelsen
Chang Strömberg
Ordförande Stava Samfällighetsförening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *