Invasiva växter i Stava

Föreningen har fått påpekande av Länsstyrelsen att vi har/haft Gul skunkkalla som är en förbjuden växt som ska bekämpas, vilket föreningen bevakar. Vi har begärt och fått nedanstående information från Länsstyrelsen om Parkslide.

Vad det gäller parkslide så finns det i dagsläget inga fullgoda bekämpningsmetoder så om det rör stabila bestånd, dvs buskage som stått på samma plats och inte börjat sprida sig, så kan det vara bäst att överväga att bara låta den vara tills bättre metoder utvecklas. Om det är så att det börjar komma upp nya skott här och var kan det tyda på att den håller på att sprida sig och om man vill kan man försöka begränsa den på olika sätt. Läs om tips på Naturvårdsverkets hemsida https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Arter-som-inte-ar-EU-reglerade/Parkslide/. Vill dock understryka att vi rekommenderar att inte gräva alls i eller i närheten av parkslide (7m från yttersta plantan är en vanlig säkerhetsmarginal pga rötter som kan löpa ut långt). Vid grävning (oavsett om grävningen görs i ett försök att bekämpa eller i annat syfte) kan parkslide börja sprida sig kraftigt. 0,02 gram av en rot räcker för att en ny planta ska gro och rötterna kan nå ett djup på ca 5 meter och grävning är därför en tekniskt svår bekämpningsmetod.

Sedan vill jag bara avsluta med att parkslide inte är en förbjuden art i dagsläget såsom gul skunkkalla är. Parkslide utreds förvisso för eventuellt framtida förbud nationellt i Sverige men den är inte upptagen på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Länsstyrelsen ger därför bara tips och råd om parkslide och ni bestämmer helt själva hur/om ni vill hantera den.
Avdelningen Miljö, Länsstyrelsen Stockholm

Med denna information av Länsstyrelsen är det nog viktigt att alla fastighetsägare blir medveten om att det förekommer Parkslide på sina marker så ovetskap inte medför att det grävs och tippas jordmassor så vi inte omedvetet medverkar till en spridning av i området.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *