Stava Tättbebyggt område

Som informerades på årsmötet har föreningen svarat positivt på remiss från kommunen att fastställa Stava som tättbebyggt område vilket kommunen har beslutat. Detta omfattar även fastigheterna utmed Sjöbergsvägen, men tyvärr inte längre än fram till Stavabadet.

Denna åtgärd öppnade sedan möjligheten för kommunen att besluta om hastighetsbegränsning vilket föreningen i remiss ställt sig positiv till. Fr. o. m förra veckan har kommunens beslut vunnit laga kraft, att det numera råder 50 km/tim utmed Sjöbergsvägen på den del som ligger inom tättbebyggt område samt att det på alla enskilda vägar inom Stava råder 30 km/tim.

Föreningen har skyltat 30 km i många år men nu har denna hastighetsbegränsning även juridisk grund. Många medlemmar hoppas detta ska medföra att de som tidigare åberopat att skyltarna 30 km inte har juridisk grund nu kommer respektera rådande hastighetsbegränsning. De vägar som ännu inte är skyltade 30 km kommer inom kort få denna skyltning.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *