Skolbussen i Stava

Kommunen har som bekant valt att köra elever med skolbuss istället för taxi, som en besparingsåtgärd, och har därmed begärt tillstånd för tung trafik på Stavavägen. Detta har medfört att elever boende norr/öster om bollplan tvingas gå på Sjöbergsvägen, vilket kommunen anser vara trafiksäker skolväg för elever i grundskolan. Föreningen har medgett tung trafik t.o.m. 31 oktober i avvaktan på en lösning att kunna vända skolbussen vid Sjöbergsvägen 14. Flera berörda medlemmar anser inte Sjöbergsvägen är en säker skolväg.

En färsk dom i kammarrätten har slagit fast att Vaxholms kommun är skyldig hålla med skolskjuts under den mörka årstiden (nov-feb) på en vägsträcka som mer än väl kan jämföras med Stavas förhållande utmed Sjöbergsägen och även Stavavägen.

Föreningen har föreslagit kommunen att man borde hämta elever på Sjöbergsvägen och låta skolbussen vända på den gamla bussvändplatsen efter Sjöbergsv 14. Den platsen är enligt kommunen och Bergkvarabuss för dålig pga bussens tyngd, och kommunen hinner inte med i sin byråkratiska process att åtgärda denna plats detta år.

Stava Fastighetsägareförening har erbjudit kommunen åtgärda vändplatsen i egen regi under oktober månad så att skolbuss till Sjöbergsvägen kan ske fr o m november. Detta erbjudande har kommunen oväntat tillbakavisat med skäl av byråkratisk art.

Föreningen har tidigare gett Bergkvarabuss tillstånd för tung trafik t.o.m. 31 oktober och kommer inte ge något nytt tillstånd innan nästa styrelsemöte, alternativt nästa medlemsmöte. Hur kommunen kommer agera fr o m november är okänt för närvarande.

De aktuella domarna i Kammarrätten har vunnit laga kraft och är från mars 2020 med nr 5922-19 och 6496-19 och ger inte stöd för kommunens uppfattning att Sjöbergsvägen, och även Stavavägen, är trafiksäker gångväg för grundskoleelever. I det aktuella målet var eleven 12 år, vägen var 1,3 km och hade låg trafiktäthet med snitthastighet på 41 km/tim med hastighetsbegränsning på 30-70 km/tim och trafikerades i huvudsak av personbilar. Detta ska jämföras med Stavavägen och framförallt Sjöbergsvägen ???

Önskar någon kopia på domarna kontakta föreningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *