Avfallstipp i Gillinge

För 4-5 år sedan ansökte ABT Bolagen AB om tillstånd till deponering av inert avfall och återvinningsverksamhet på fastigheten Rockelsta 4:1 i Vallentuna, granne med bergtäkten nordväst om Långsjön. Syftet var att Ullnatippen, som började bli full, måste ersättas.

Samtliga synpunkter från tunga sakägare (bl.a. båda berörda kommunerna) har varit negativa. Stava Fastighetsägareförening har framfört det olämpliga i att verksamheten ska pumpa upp lakvattnet till högre beläget dike, samma som bergtäkten använder, för utlopp i Garnsviken, samt att en etablering av denna typ av verksamhet hämmar en god utveckling av Rosenkälla och Gillinge, som både Österåker och Vallentuna vill se som framtida handels- och bostadsområde.

Länsstyrelsen beslutade den 21 juni at avslå bolagets ansökan att anlägga en ersättningstipp till Ullnatippen. Med all säkerhet kommer bolaget överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen, som skall ske senast 26 juli 2016.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *