Årets tjällossning

Årets tjällossning är i våra vägar som bekant väldigt sen och stora skador detta år. Hyvling är beställd men kan inte avropas förrän tjälen släppt i alla våra vägar. Den ligger kvar på flera ställen en bit under ytan. Där snön ligger kvar i diken kan man räkna med att tjälen kan finnas kvar i vägkroppen.
Föreningen har beställt en nödlösning till åtgärd på de värst utsatta ställena, men vi tror inte att riktiga åtgärder kan vidtas förrän om några veckor.
Ett annat problem kan vara att då ALLA föreningar med grusväg vill ha hyvlat nu, och antalet km med grusväg i Storstockholm blir allt färre och hyvlar med duktiga förare är ännu färre, kan det uppstå kapacitetsbrist. Men vi hoppas få vårt beställda arbete utfört så fort vi gjort avrop.

Vi får se det positivt….. Det är inga som klagar på fortkörare i området för närvarande.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *