Aktivitetsdag “light” på lördag

Styrelsen har nåtts av önskemål att vi gemensamt skulle samlas för att dra ihop det värsta riset som skotaren inte kunde ta.

Styrelsen har beslutat försöka genomföra en aktivitetsdag där vi inte bryter mot FHMs rekommendationer om samling av inte för många personer och att den som känner en minsta sjuksymtom givetvis inte ska medverka och vi håller rekommenderad distans mm. Föreningen kan heller inte hålla med ”punchlunch” detta år. Vi prövar om det finns intresse att delta i detta ideella arbete lördagen den 16 maj kl 9.30, med samling på fem olika platser i Stava, se nedan, och vi håller på i högst ett par timmar.

Vi har valt ut 5 prioriterade platser där vi ska utgå från att gemensamt samla ihop ris som vi lägger i högar i kanten av diket (inte i diket då det kan komma ligga i vägen för vägarbete). Därefter arrangerar föreningen att högarna bortforslas. På varje plats kommer finnas en ansvarig från styrelsen. Det finns vissa vägavsnitt som vi inte behöver lägga tid på där det redan nu är fastlagt att vi ska dika och då kan maskinen rensa ihop riset där.

Du som vill och känner för att delta kan ansluta till någon av dessa nedanstående platser. Vi alla samlas alltså inte först i lekparken. Från någon av dessa 5 stationer utgår vi sedan och rensar ihop i högar i den omfattning vi kan beroende på hur många vi blir. Givetvis är det naturligt att ansluta till den plats som ligger närmast sin bostad men om fördelningen blir skev hoppas vi kunna omprioritera mellan de olika stationerna. Vi behöver inga släpkärror eller andra verktyg utan vi drar ihop det värsta riset med handkraft utefter vägkanten och på våra allmänna platser till små högar, som sedan hämtas.

  1. Samling vid Långsjöbadets p-plats. (kring badet, p-platsen och Lönnv)
  2. Samling vid gångtunneln. (infarten, utefter stigen Stavav)
  3. Samling på festplatsen. (korsningen Nyponv, Hagtorn/Stava)
  4. Samling vid bollplan. (björkdungen bollplan, elstn vid Sjöbergsv)
  5. Samling vid Stavabadets p-plats/Sjöbergsv. (kring badet, Sjöbergv)

    Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *