Vattennivån Garnsviken

Inför ombyggnaden av Slussen i Åkers kanal begärde och erhöll kommunen ny vattendom med högsta vattennivå som var betydligt högre än tidigare dom, vilket kan vara nödvändigt under ombyggnaden.

Under senhösten och vintern har vattennivån stigit till aldrig tidigare nivå i Garnsviken. Föreningens båtbrygga som är förankrad med tunga ”bojstenar” har inte sådan längd på kättingarna att flytbryggan kan följa med upp till vilken vattennivå som helst. Under vintern var och är risken överhängande att kättingarna infärstningar i bryggan kan brista med stora reparationskostnader som följd.

Föreningen och andra bryggägare påtalade de höga vattennivåerna till kommunen utan synbara åtgärder. När föreningen påtalade att man inte följer vattendomen påbörjades ett arbete med att släppa ut mer vatten vid bygget av ny sluss. Vid detta tillfälle var många bryggor helt under vatten och likaså gångvägar utmed kanalen i Åkersberga.

När kommunen påstod att vattendomens nivå endast gäller vid Slussholmen och inte uppströms i kanalen och Garnsviken insåg styrelsen att om denna uppfattning är riktig kan det få konsekvenser för framtida vattennivåer. Föreningen delade inte kommunens uppfattning och har anmält ett tillsynsärende till Länsstyrelsen och begärt att kommunen ska följa vattendomen och att nivåerna som anges i domen gäller även uppströms i kanalen och Garnsviken.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *