Statsbidrag och skolbuss i Stava

Föreningen har haft statsbidrag för Stavav och Poppelv sedan många år. Bidraget har urholkats och utgör idag ca 18 tkr/år, vilket motsvarar ca 28 kr per andel. Med statsbidrag får vi inte begränsa trafiken men vi har haft ok från tidigare (Vägverket) att ha 10 ton, istället för 3 ton axeltryck som vi har på övriga vägar. Inför ny 5 års period har Trafikverket inspekterat vägarna med flera omdömen och krav på åtgärder för att behålla bidraget. Föreningen har kommit fram till att statsbidragets betydelse har urholkats och tackat Trafikverket för det samarbete som varit i många år, och bidraget upphör.

Samtidigt har föreningen fått information/förfrågan från kommunen att köra en skolbuss (ca 22 pass.) genom Stava med anledning av att kommunen ska spara pengar på skoltaxi, som då kommer upphöra helt. Kommunens ambition är att påbörja denna trafik efter höstlovet 2019. Föreningen har meddelat att vi kommer ge tillfälligt tillstånd för denna trafik t.o.m. vårterminen 2020, men att bussbolaget som vinner upphandlingen ska söka tillståndet. I samband med tillståndet kan föreningen ställa vissa krav på hur bussen framförs på våra vägar, som egentligen inte är anpassade för denna typ av tunga fordon. Hade vi haft statsbidrag hade vi inte kunnat ställa några som helst krav.

Bussen kommer enligt kommunens högst preliminära planer gå från Stava vid 7.30 tiden och från Åkersberga vid 13.30, 15.00 och 15.50 -tiden. Rutten skulle eventuellt gå från Sjöbergsv 14 där den möjligen kan vända och sedan via Stavavägen. Man inser att morgonturen måste gå via Rosenkälla då vänstersväng på morgonen till Åkersberga är förenat med livsfara. På fråga om kommunen avser dra in de busskort som ges till vissa elever i och med skolbussen blev svaret ”nej inte vad som sagts så här långt” !!!

Stava Samfällighetsförening gör ingen värdering i för- eller nackdelar med denna skolbuss för elever/föräldrar, utan har att bevaka våra vägar. Denna fråga kommer att bli ett särskilt ärende på kommande årsmöte 2020.

Styrelsen

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *