Gallring Stava 30 mars

Denna information har även skickats ut som e-brev, men framöver kommer informationen bara på hemsidan.

Efter möte med entreprenören idag har gallringen nu kommit igång igen. Man fortsätter i området mellan Hagtornsvägen och 276an. På onsdag kommer man gallra utefter Stavavägens början fram till där asfalten tar slut. På denna sträcka kommer Skanova ta ner sin fiberkabel för att minimera risken att något träd som lutar söderut fäller ledningen. På onsdag morgon börjar man ta ner de stora träden runt p-platsen för att därefter fortsätta Stavavägen österut.

På onsdag den 1 april kommer P-platserna vara avstängda för all parkering och Stavavägen likaså från kl 8.00 ungefär. Föreningen kommer arrangera och bevaka avstängningen för fordonstrafik på Stavav mellan vägen ner till gångtunneln och Stavav 5. Passage av cyklist/fotgängare blir möjlig i samråd med personerna på plats. Men gå INTE på gångstigen bredvid Stavav. Cykelstallets provisoriska plats kan användas. All in- och utfart till adresser öster om Stavav 5 får denna dag ske via Sjöbergsv. När vägen öppnas under dagen är oklart.

Man kan om det inte inkräktar på framkomligheten parkera längs med Poppelvägen på den delen som är från 276an fram till Stavavägen om man ska till busshpl. Om man står längs med kanten och inte hindrar övrig trafik. Föreningen varskor bevakningsbolaget att inga kontrollavgifter sker denna dag.

Skolbussen ska kunna passera innan 8.00 på morgonen. På em får bussen improvisera om avstängningen då inte är hävd. Kommunen är informerad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *