Gallring Stava, 3 april

Skördaren, som tar ner träden, har gallrat utmed Stavav början och mellan Hagtornsv och väg 276. Vid vissa ställen har det varit alldeles för vattensjukt för att kunna arbeta och närmast viltstängslet har någon gallring inte kunnat ske av olika skäl.

Nu har det gallrats runt bollplan och därefter fortsätter dom på området nordost om Fläderv och därefter utmed Sjöbergsv till badet. Därefter kommer man att avsluta sin gallring från Långsjöbadet och västerut mot telemasten.

I samband med gallringen kör skotaren som plockar ut timmer och det mesta av riset, utom området nordväst om Sjöbergsv, bakom tomterna, där riset kommer ligga kvar. Skotaren har tvingats på några platser lämna ris då det varit alldeles för blött. Avsikten är att återkomma och  avsluta även dessa områden, om det torkar upp mer.

De som kör skördaren har uppdraget att gallra den täta skogen med syfte att få in ljus och underlätta återväxt. Gallringen sker INTE med syfte att maximera ekonomisk avkastning.
I allmänhet är vår skog aldrig gallrad och underhållen för god återväxt. Mycket av det som gallrats, och även det som står kvar, är så pass gammalt att det hade ramlat vartefter eller kommer ramla med tiden, enligt de som har kunskap om skogsvård.

Träd som föreningen i samråd med flera tomtägare utmed Hagtornsv och Sjöbergsv markerat kommer inte kunna gallras av skördaren till en kostnad plus/minus noll. Detta pga att det är alldeles för trångt mellan hus och ledningar enligt entreprenören.

I morgon lördag 4 april kommer föreningen följa med den entreprenör som gallrar  manuellt och ge honom tel.nr till berörda tomtägare som får komma överens om eventuell gallring mot ersättning om inte timret finansierar gallringen.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *