Gallring Stava, 18 okt

Idag har skogsentreprenörerna etablerat sig och gallringen påbörjas i skogsområdet öster om Poppelv och utmed gamla kraftledningsgatan. Ett större upplag av timmer kommer anordnas mellan Poppelv 6 och 10. Därefter är den preliminära planeringen att gallra väster ut. Arbetet med skördaren kommer i princip ske i dagsljus utom vid område där det är fritt från ledningar, hus mm.

Man kommer att skylta på den väg man för tillfället arbetar utmed med maskiner, och vissa tider kommer det bli oframkomligt i 15-20 minuter. Påbörjad last- och lossning kan inte avbrytas för att släppa fram fordon. Även vissa avverkningar utmed väg kommer innebära att framkomligheten påverkas. Vi hoppas på förståelse.

Föreningen har till entreprenören överlämnat telefonnummer till er som anmält att ni vill få kontakt för ev manuell gallring. Några nya sådana förmedlingar kan föreningen inte medverka till nu. Har ni inte blivit kontaktade kommer det ske nästa vecka har man framfört. Löpande information kommer på hemsidan.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *