Gallring Stava, 18 nov

Skotaren som hämtar timmer och ris på våra marker för placering på upplag har fått motta hotande beteende från boende i Stava samt utomstående (taxi) när man stått på Lönnvägen för att lossa sin last. Det är inte acceptabelt att boende beter sig på detta sätt.

Entreprenören har tillstånd att framföra sina tunga fordon på våra vägar och i samband med lastning och lossning under kortare tider blockera våra enskilda vägar. Föreningen har informerat om detta tidigare, och vädjat om att vi alla har viss marginal på vår restid under tiden som gallringen pågår. Vi pratar om ca 10-15 minuter, som av en stressad bilist nog uppfattas som en timme. Föreningen hoppas på bättring från de enstaka som missuppfattat situationen, och i övrigt förståelse för  de som utför sitt arbete .

Som tidigare meddelats har skördaren gjort uppehåll i sitt arbete då risken för mark- och vägskador är påtagliga pga det ihållande regnandet. Man återkommer så fort som förutsättningarna är bättre. Föreningen återkommer då med mer info.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *