Om föreningen Bevara Långsjön

Vår sjö

Långsjön är en fin liten sjö delvis ägd av medlemmarna i Stava Fastighetsägareförening. Den har rent vatten, som till stor del kommer  från källsprång ute på sjön. Under den torra årstiden, när de flesta bäckar sinar ut, kommer nästan allt tillflöde därifrån.  Långsjön är en förkastningssjö och mycket djup. Ändå blir badvattnet snabbare varmt än i många andra sjöar.  Förklaringen är en 30-40 cm tjock matta av rötter och växtdelar, som ligger ett par meter under ytan och reflekterar solstrålarna.

Gäddan trivs i Långsjön. Där har den gott om mat i form av sutare och sarv, som båda är växtätare. En och annan abborre försöker också konkurrera med gäddan. Det är fritt för alla Stavabor att försöka fånga fisk med handredskap från föreningens strand. Men man får inte använda kastspö vid badet eftersom draget kan fastna i den väv, som täcker botten där.  Fasta redskap är helt förbjudet på föreningens vatten.

När vintern kommer lägger sig isen tidigare på Långsjön än på de flesta andra sjöar, till glädje för alla skridskoåkare.

Ständig tillsyn

När solens strålar når ner till botten ökar växtligheten snabbt. Om ingenting görs skulle vass, näckrosor och nate så småningom täcka hela vattenspegeln. Därför har vi en sjörensningsbåt, som kan slå vattenväxterna nere vid botten. Den körs minst 50 timmar varje sommar.

Vattnets kvalité kontrolleras genom återkommande provtagning. Vi mäter syrehalten och förekomsten av olika miljöskadliga ämnen.

 

Bevara Långsjön – bli medlem

Allt arbete görs ideellt och kostnaderna begränsar sig till rena utlägg för t ex drivmedel, reservdelar och underhåll. Som medlem i Föreningen Bevara Långsjön bidrar du till att arbetet kan hållas igång.

Varje fastighet inom Stava Fastighetsägareförening har rätt till ett medlemskap, som ger 10 röster vid föreningsmöten. Därutöver kan alla, som vill bevara Långsjön, bli stödjande medlemmar, som har en röst.

Avgiften är i år för medlem 150 kr och för stödjande medlem 50 kr.

För att bli medlem inbetalar du helt enkelt medlemsavgiften till Plusgiro 72 53 25 – 5
Ange namn, fastighetsnummer, adress och telefonnummer.
Medlemskapet börjar gälla så snart årsavgiften kommit in.

Välkommen i Föreningen Bevara Långsjön!

Styrelse

Erling Magnusson, Ordförande, Kärrgränd 157, 162 46, Vällingby, 760 41 95
Margareta Nilsson, Vice Ordförande, Sörgårdsvägen 133, 184 35, Åkersberga, 540 640 19
Maj-Lis Åkerlund, Kassör, Poppelvägen 30, 184 43, Åkersberga, 540 210 00
Omar Castrillon, Sekreterare, Askvägen 14, 184 43 Åkersberga
Raimond Hjärp, Ledamot, Askvägen 16, 184 43 Åkersberga, 070-215 42 52
Bo Johansson, Ledamot, Pilvägen 3, 184 43 Åkersberga, 540 608 73, 070-657 46 35
Peter Franek, Suppleant, Poppelvägen 11, 184 43 Åkersberga, 540 668 86, 070-666 58 62
Ulrika Magnu, Revisor, Poppelvägen 33, 184 43 Åkersberga, 540 600 05
Annegrete Martinsson, Revisor Suppleant, Poppelvägen 32, 184 43 Åkersberga, 08-7319271