Om Långsjöföreningen

Vår sjö
Långsjön är en fin liten sjö delvis ägd av medlemmarna i Stava Fastighetsägareförening. Den har rent vatten, som till stor del kommer  från källsprång ute på sjön. Under den torra årstiden, när de flesta bäckar sinar ut, kommer nästan allt tillflöde därifrån.  Långsjön är en förkastningssjö och mycket djup. Ändå blir badvattnet snabbare varmt än i många andra sjöar.  Förklaringen är en 30-40 cm tjock matta av rötter och växtdelar, som ligger ett par meter under ytan och reflekterar solstrålarna.

Gäddan trivs i Långsjön. Där har den gott om mat i form av sutare och sarv, som båda är växtätare. En och annan abborre försöker också konkurrera med gäddan. Det är fritt för alla Stavabor att försöka fånga fisk med handredskap från föreningens strand. Men man får inte använda kastspö vid badet eftersom draget kan fastna i den väv, som täcker botten där.  Fasta redskap är helt förbjudet på föreningens vatten.

När vintern kommer lägger sig isen tidigare på Långsjön än på de flesta andra sjöar, till glädje för alla skridskoåkare.

Ständig tillsyn
När solens strålar når ner till botten ökar växtligheten snabbt. Om ingenting görs skulle vass, näckrosor och nate så småningom täcka hela vattenspegeln. Därför har vi en sjörensningsbåt, som kan slå vattenväxterna nere vid botten. Den körs minst 50 timmar varje sommar.

Vattnets kvalité kontrolleras genom återkommande provtagning. Vi mäter syrehalten och förekomsten av olika miljöskadliga ämnen.

Bevara Långsjön – bli medlem
Allt arbete görs ideellt och kostnaderna begränsar sig till rena utlägg för t ex drivmedel, reservdelar och underhåll. Som medlem i Föreningen Bevara Långsjön bidrar du till att arbetet kan hållas igång.

Varje fastighet inom Stava Fastighetsägareförening har rätt till ett medlemskap, som ger 10 röster vid föreningsmöten. Därutöver kan alla, som vill bevara Långsjön, bli stödjande medlemmar, som har en röst.

Avgiften är i år för medlem 150 kr och för stödjande medlem 50 kr.

För att bli medlem inbetalar du medlemsavgiften till Plusgiro 72 53 25 – 5
Ange namn, fastighetsbeteckning, adress och telefonnummer.
Medlemskapet börjar gälla så snart årsavgiften kommit in.

Välkommen i Föreningen Bevara Långsjön!

Styrelse

Margareta Nilsson, Ordförande, Lönnvägen 6, 184 43 Åkersberga Tfn 07                                      Bo Johansson, Ledamot, Pilvägen 3, 184 43 Åkersberga Tfn 072 920 0035
Omar Castrillon, Kassör, Askvägen 14, 184 43 Åkersberga Tfn 070 400 7231
Brittis Nyström, Sekreterare, Poppelvägen 21, 184 43 Åkersberga Tfn 073 719 9210
Raymond Hjärp, Ledamot, Askvägen 16, 184 43 Åkersberga Tfn 0702 154 252
Nicole Weber, Suppleant, Poppelvägen 17, 184 43 Åkersberga Tfn 072 709 2332