Fiske i Garnsviken

För fiske i Garnsviken krävs fiskekort. Alla medlemmar i fastighetsägareförening äger rätt att köpa ”fullständigt” fiskekort (150:-) som berättigar till nät- och handredskapsfiske. Medlemmar äger även rätt att lösa kort för kräftfiske (+300:-, totalt 450:-). Kontakta fiskeföreningens kassör Peter Almén tel 512 417 73, uppge ditt namn och fastighetsbeteckning. Icke medlemmar kan lösa sportfiskekort som gäller endast för handredskapsfiske.