Fiske i Garnsviken

För fiske i Garnsviken krävs fiskekort. Alla medlemmar i fastighetsägareförening äger rätt att via föreningens fiskerätt i Garnsviken köpa ”fullständigt” fiskekort (150:-) som berättigar till nät- och handredskapsfiske, samt även rätten att lösa kräftfiske kort (+300:-, totalt 450:-).

Kontakta Garnsvikens Fiskevårdsområdes förening och uppge namn och fastighetsbeteckning.

– Ordförande Bjarne Karlsson, 070-690 25 35, bjarne4405@gmail.com  eller

– Kassör Peter Almén, 070-593 56 15,  peter_almen@hotmail.com

Icke medlemmar kan lösa sportfiskekort som gäller endast för handredskapsfiske.